joesec-fi.github.io

CitySec community for Joensuu and Northern Karelia.

View on GitHub

Meetups / Tapaamiset - People / Ihmiset

Suomenkielinen teksti alla.

JoeSec

JoeSec is a CitySec local community for Joensuu and Northern Karelia. Infosec professionals, students, enthusiasts and otherwise interested parties are invited to join. A meetup - virtual or physical - will be arranged. Discussion in CitySec Mattermost and Telegram.

What’s this all about?

CitySec is a voluntary community effort of learning and sharing information about infosec - “for the community, by the community”. The goal is to improve the level of infosec knowledge all over.

Who are you?

“We” are all of those who are interested in infosec - professionally, as students, or out of curiosity. All people involved represent only themselves unless explicitly stated otherwise.

The people currently active in JoeSec can be reached in CitySec Mattermost and Telegram.

Introductions here.

What do you actually do?

The first thing is to reach people, that is, spread the word that JoeSec is a thing!

Next we would like to gather speakers and an audience to arrange a meetup - physical or virtual. These should become a regular thing - once a year, once a month, once a week, whatever works out.

In the future, whatever useful and constructive ideas people come up with.

What can I do?

  1. Let us know you exist! Reach out in CitySec Mattermost or Telegram.
  2. Tell us how you would like to contribute. You don’t have to be an infosec expert. There are lots of things you can do.

What are the rules?

Why joesec-fi?

Because the repository name joesec was already taken. JoeSec comes from Joensuu and Security.

Why English?

Because there are a lot of international students and workers in Joensuu. See below for Finnish.

JoeSec

JoeSec on Joensuun ja Pohjois-Karjalan alueen paikallinen CitySec-yhteisö. Tietoturva-alan ammattilaiset, opiskelijat, harrastajat ja muuten alasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Tapaaminen - joko virtuaalinen tai fyysinen - järjestetään jossain vaiheessa. Keskustelua käydään CitySecin Mattermost-alustalla ja Telegramissa.

Mistä tässä on kysymys?

CitySec on vapaaehtoinen yhteisöllinen ponnistus tietoturvaa koskevan tiedon jakamiseksi - “yhteisön hyväksi yhteisön voimin”. Tavoitteena on parantaa tietoturvan tuntemusta ja tasoa kaikin puolin.

Keitä te olette?

“Me” olemme kaikki ne, joita tietoturva-asiat kiinnostavat - ammatin, opintojen tai muuten vain kiinnostuksen kautta. Kaikki edustavat vain itseään, jollei erikseen toisin mainita.

Tällä hetkellä aktiiviset henkilöt tavoittaa CitySecin Mattermost-alustalla ja Telegramissa.

Esittelyt täällä

Mitä te käytännössä teette?

Ihan ensiksi koetetaan tavoittaa ne ihmiset, joita asia kiinnostaa - eli levittää sanaa, että JoeSec on olemassa!

Seuraavaksi pitäisi järjestää jonkinlainen tapaaminen - fyysinen tai virtuaalinen. Jatkossa tapaamisista pitäisi tulla säännöllisiä: kerran vuodessa, kuussa tai viikossa, mikä sitten osoittautuukaan toimivaksi.

Tulevaisuudessa tehdään mitä tahansa hyödyllistä ja rakentavaa porukka keksiikään.

Mitäs minä sitten voin tehdä?

  1. Anna kuulua itsestäsi! Ilmoittaudu CitySecin Mattermost-alustalla tai Telegramissa.
  2. Kerro miten itse haluaisit olla mukana. Asiantuntija ei tarvitse olla, muutenkin voi olla monella tavalla mukana.

Miksi tässä lukee joesec-fi?

Koska Githubissa nimi joesec oli jo varattu. JoeSec tulee sanoista Joensuu ja Security.

Mitkä ovat pelisäännöt?

Miksi tämä oli englanniksi?

Koska alalla on paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja työntekijöitä, joiden suomen taito ei välttämättä ole ehtinyt kovin hyväksi.